Loading...

กิจกรรม Big Cleaning Day

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับเข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาจิตสาธารณะ ร่วมกันทำความสะอาด ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

Read more

ขยายวันรับสมัครนักศึกษา เฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ด่วนที่สุด)

ขยายวันรับสมัครนักศึกษา เฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถึงวันที่ 26 พ.ค. 60 และเลื่อนการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 30 พ.ค. 60 เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิกอ่านรายละเอียด ->ปฏิทินการรับสมัคร (รับตรง รอบ 2)

Read more

โครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่าง มทร.พระนครกับวิทยาลัยเทคนิคหรืออาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่าง มทร.พระนครกับวิทยาลัยเทคนิคหรืออาชีวศึกษา ฝึกอบรมด้านปฏิบัติการผลิตเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 เมษายน 2560

Read more

โครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการแบบทวิภาคี

โครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการแบบทวิภาคี ภาคปฏิบัติการ “ด้านกระบวนการผลิตเครื่องประดับเครื่องถมเงิน” ร่วมกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 18-19 มีนาคม 2560

Read more

อบรมการใช้โปรแกรมออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ร่วมกับ สมาคมช่างทองไทย จัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ 25-26 มีนาคม 2560

Read more

โครงการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ

โครงการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ วันเสาร์ที่17 ธันวาม 2559

Read more

เดินแฟร์ชั่นโชว์เครื่องประดับ

เดินแฟร์ชั่นโชว์เครื่องประดับ ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ วันศุกร์ 24 มีนาคม 2560

Read more

งาน BANGKOK GEMS JEWELRY 2016 (ครั้งที่ 59)

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ได้นำผลงานนักศึกษาจัดแสดงโชว์ใน งาน Bangkok Gems Jewelry 2016 (ครั้งที่ 59) ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2560 บูธเลขที่ KK – 46, 48, LL – 45, 47 CHALLENGER 1 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นงานจัดการแสดงเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก

Read more

งาน Bangkok Gems Jewelry 2016 (ครั้งที่ 58)

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ได้จัดแสดงโชว์ผลงานนักศึกษาใน งาน Bangkok Gems Jewelry 2016 (ครั้งที่ 58)ในบูทของสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชอุปถัมภ์ และได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชมผลงานนักศึกษา

Read more

ครบรอบ 59 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับได้ เข้าร่วมกิจกรรมของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานครบรอบ 59 ปี ภายในงานจะแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน 1.งาน Open House เปิดบ้านวิศวกร เรียนรู้งานวิศวกรรม บรรยากาศงาน      2.งาน Conference บรรยายกาศงาน   3.งานคืนสู่เหย้า ขอแสดงความยินดีกับคุณวรัญชลีย์ ทวีชัย ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับมา ณ ที่นี้ด้วย

Read more