เกี่ยวกับสาขา

ความเป็นมาของสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ

 การได้ออกไปประสานงานกับผู้ประกอบการ และสมาคมอุตสาหกรรมนำวิทยาเขตพระนครเหนือเข้าสู่วงการอัญมณี สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ต้องการเจียระไนพลอย Blue Topaz ให้เป็นพลอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อลงใน Guiness Book ให้เป็นเกียรติประวัติกับประเทศไทยและถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระครองราชสมบัติครบ  60  ปี  ด้วยความใกล้ชิดและสัมพันธ์ระหว่างราชมงคลกับสมาคมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีทำให้เกิดการวงแผนที่จะสร้างเครื่องเจียระไนพลอยขึ้นในประเทศ  วิทยาเขตพระนครเหนือมีความอุตสาหะ คิดและทำจนได้สยามอัครมณีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปด้วยความเรียบร้อย  ความสำเร็จนี้ทำให้ราชมงคลได้รับเกียรติมาก สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้งบประมาณมา  4  ล้านบาท เพื่อจัดตั้งแผนกอัญมณีสาขาแม่พิมพ์ที่วิทยาเขตแห่งนี้

10703741_742859549118324_8625798864789326402_n

ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจาก แผนกแม่พิมพ์อัญมี  เป็น  สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

S__5283888

523769_445849682103673_51312580_n 558757_482211181790549_2100823126_n
10696396_803386123053112_155274914254604792_n IMG_0028