ขยายวันรับสมัครนักศึกษา เฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ด่วนที่สุด)

ขยายวันรับสมัครนักศึกษา เฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถึงวันที่ 26 พ.ค. 60 และเลื่อนการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 30 พ.ค. 60 เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิกอ่านรายละเอียด ->ปฏิทินการรับสมัคร (รับตรง รอบ 2)

โครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่าง มทร.พระนครกับวิทยาลัยเทคนิคหรืออาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่าง มทร.พระนครกับวิทยาลัยเทคนิคหรืออาชีวศึกษา ฝึกอบรมด้านปฏิบัติการผลิตเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 เมษายน 2560

โครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการแบบทวิภาคี

โครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการแบบทวิภาคี ภาคปฏิบัติการ “ด้านกระบวนการผลิตเครื่องประดับเครื่องถมเงิน” ร่วมกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 18-19 มีนาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรมออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ร่วมกับ สมาคมช่างทองไทย จัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ 25-26 มีนาคม 2560