การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ ๗

บรรยากาศการแข่งขันราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ ๗ การแข่งขันออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ รางวัลชนะเลิศ           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา) รองชนะเลิศอันดับ 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองชนะเลิศอันดับ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การแข่งขันออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา)...