โครงการนิทรรศการอัญมณีในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 65

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการนิทรรศการอัญมณีในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 65 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธา เมื่อวันที่25-29 กุมภาพัณ์ 2563