โครงการประยุกต์ศิลปะลายไทยสู่งานพุทธศิลป์ด้วยกรอบพระ

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ได้จัดอบรมโครงการประยุกต์ศิลปะลายไทยสู่งานพุทธศิลป์ด้วยกรอบพระ เพื่อคงไว้ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาไทยอีกทั้งยังนำไปประกอบอาชีพได้ ในวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

งานทำบุญสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญสาขา” โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีไหว้องค์พระพระวิษณุ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

Bangkok Gems& Jewelry 2018 (ครั้งที่ 61)

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ได้นำผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดแสดงโชว์ในงาน Bangkok Gems& Jewelry 2018 (ครั้งที่ 61) ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2561 บูทเลขที่ NN 65,67 MM 66,68 CHALLENGER 1 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นงานจัดการแสดงเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก