งาน BANGKOK GEMS JEWELRY 2016 (ครั้งที่ 59)

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ได้นำผลงานนักศึกษาจัดแสดงโชว์ใน งาน Bangkok Gems Jewelry 2016 (ครั้งที่ 59) ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2560 บูธเลขที่ KK – 46, 48, LL – 45, 47 CHALLENGER 1 ณ...

งาน Bangkok Gems Jewelry 2016 (ครั้งที่ 58)

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ได้จัดแสดงโชว์ผลงานนักศึกษาใน งาน Bangkok Gems Jewelry 2016 (ครั้งที่ 58)ในบูทของสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชอุปถัมภ์ และได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชมผลงานนักศึกษา

ครบรอบ 59 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับได้ เข้าร่วมกิจกรรมของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานครบรอบ 59 ปี ภายในงานจะแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน 1.งาน Open House เปิดบ้านวิศวกร เรียนรู้งานวิศวกรรม บรรยากาศงาน      2.งาน Conference บรรยายกาศงาน   3.งานคืนสู่เหย้า ขอแสดงความยินดีกับคุณวรัญชลีย์ ทวีชัย ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับมา ณ ที่นี้ด้วย

คณาจารย์จากประเทศจีนเยี่ยมสาขาฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาในประเทสจีน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ Chengdu Textile College, Sichuan College of Architectural Technology และ Leshan Vocational and Technical College เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ โดยมี ผศ.ดร.ปฏิภาณ...

การทำเครื่องประดับเงินลวดลายโบราณ

อ.จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง อ.ธีระชัย จันทรรังษี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ในวิชาออกแบบเครื่องประดับ / การทำต้นแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559  โดยสมัครได้ 2 ช่องทางคือ  1.ทางเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registar/apphome.asp  ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย 2559 – 9 มิ.ย 2559 สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2282 9009 ต่อ...

สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ

      สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ หลักสูตรอุตสาหกรรม ศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี โดยจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เน้นการปฏิบัติสามารถประกอบวิชาชีพได้ กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย การออกแบบ เขียนแบบด้วยมือและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต   ออกแบบภาพเสมือนจริง  และนำไปสู่กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานผ่านห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ซึ่งนักศึกษาที่เรียนในสาขานี้จะได้ทราบถึงเทคนิคการทำงานทุกกระบวนการพร้อมก้าวเข้าสู่การทำงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนไปหารายได้พิเศษ ซึ่งจะมีอาจารย์ในสาขาคอยให้คำแนะนำหากพบอุปสรรคระหว่างการทำงาน นักศึกษาที่จบไปส่วนใหญ่สามารถเริ่มทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องเรียนรู้ระบบงานใหม่ เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้ในการเรียนการสอนมีลักษณะการทำงานแบบเดียวกัน    

การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ ๗

บรรยากาศการแข่งขันราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ ๗ การแข่งขันออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ รางวัลชนะเลิศ           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา) รองชนะเลิศอันดับ 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองชนะเลิศอันดับ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การแข่งขันออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา)...