ติดต่อสาขา

 

หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

อาคาร : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (อาคาร 6 อัญมณี)

เว็บไซต์ : http://jmt.eng.rmutp.ac.th/

โทรศัพท์ : 02-8363000 ต่อ 4187