งาน Bangkok Gems Jewelry 2016 (ครั้งที่ 58)

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ได้จัดแสดงโชว์ผลงานนักศึกษาใน งาน Bangkok Gems Jewelry 2016 (ครั้งที่ 58)ในบูทของสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชอุปถัมภ์ และได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชมผลงานนักศึกษา