ข่าวสาร/ประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ในระบบ TCAS 5 รอบ
คลิ๊ก รายละเอียดเพิ่มเติม


รายละเอียดหลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
สมัครคลิ๊ก รับสมัครนักศึกษา