ครบรอบ 59 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับได้ เข้าร่วมกิจกรรมของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานครบรอบ 59 ปี ภายในงานจะแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน 1.งาน Open House เปิดบ้านวิศวกร เรียนรู้งานวิศวกรรม บรรยากาศงาน      2.งาน Conference บรรยายกาศงาน   3.งานคืนสู่เหย้า ขอแสดงความยินดีกับคุณวรัญชลีย์ ทวีชัย ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับมา ณ ที่นี้ด้วย

คณาจารย์จากประเทศจีนเยี่ยมสาขาฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาในประเทสจีน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ Chengdu Textile College, Sichuan College of Architectural Technology และ Leshan Vocational and Technical College เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ โดยมี ผศ.ดร.ปฏิภาณ...