Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 63

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดบูธสาธิตแสดงผลงานนักศึกษา ในงานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 63 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขา และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการผลิตอัญมณี เครื่องประดับ กับมหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ งานมีตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี