งานทำบุญสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญสาขา” โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีไหว้องค์พระพระวิษณุ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป