ขยายวันรับสมัครนักศึกษา เฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ด่วนที่สุด)

ขยายวันรับสมัครนักศึกษา เฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถึงวันที่ 26 พ.ค. 60
และเลื่อนการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 30 พ.ค. 60 เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์
คลิกอ่านรายละเอียด ->
ปฏิทินการรับสมัคร (รับตรง รอบ 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *