บรรยากาศการแข่งขันราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ ๗ การแข่งขันออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ รางวัลชนะเลิศ           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา) รองชนะเลิศอันดับ 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองชนะเลิศอันดับ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การแข่งขันออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา) รองชนะเลิศอันดับ 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รองชนะเลิศอันดับ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การแข่งขันผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ รางวัลชนะเลิศ           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รองชนะเลิศอันดับ 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รองชนะเลิศอันดับ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                        […]