โครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการแบบทวิภาคี ภาคปฏิบัติการ “ด้านกระบวนการผลิตเครื่องประดับเครื่องถมเงิน” ร่วมกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 18-19 มีนาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *