อบรมการใช้โปรแกรมออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ร่วมกับ สมาคมช่างทองไทย จัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ 25-26 มีนาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *