เดินแฟร์ชั่นโชว์เครื่องประดับ

เดินแฟร์ชั่นโชว์เครื่องประดับ ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ วันศุกร์ 24 มีนาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *