Day: November 27, 2017

งาน Ching mai Gems & Jewelry manufacturing Expo 2017

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับร่วมจัดแสดงผลงานนักศึกษา ในงาน Ching mai Gems & Jewelry manufacturing Expo 2017 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขา และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการผลิตอัญมณี เครื่องประดับ กับมหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่17-20 พฤศจิกายน 2560

Read more